Kursy walut Warszawa

Kantor Korona w Warszawie powstał w 2002 roku, co oznacza, że na warszawskim rynku wymiany walut działamy nieprzerwanie już od ponad 15 lat, zapewniając naszym Klientom pełną dyskrecję, szybką, profesjonalną i sympatyczną obsługę oraz konkurencyjne kantorowe kursy walut. Wszyscy nasi pracownicy to wyspecjalizowani fachowcy, którzy mogą się poszczycić posiadaniem wszelkich wymaganych uprawnień i szkoleń zawodowych (m.in. w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy dotyczących identyfikowania fałszywych banknotów). Pozwala to służyć naszym Klientom fachową pomocą oraz radą.

Oferta Kantoru Korona obejmuje atrakcyjną finansowo wymianę nie tylko najpopularniejszych środków płatniczych, jak dolar amerykański czy euro. W korzystnych cenach kupujemy i sprzedajemy także wiele innych światowych walut, w tym między innymi: dolary singapurskie, jeny, peso, forinty, gruzińskie lari czy tureckie liry. Kantor Korona posiada kilka oddziałów na terenie Warszawy, jak również w jej okolicach. W każdym z nich oprócz wymiany walut prowadzimy również sprzedaż i skup złota.

Hurtowe kursy walut - kiedy obowiązują?

Prezentowane na stronie naszego ceny to hurtowe kursy walut, które obowiązują wyłącznie dla transakcji na kwoty powyżej 1000 EUR lub 1000 USD albo ich równowartości. Wymiana walut po cenach hurtowych jest jednym z najlepszych sposobów na to, by więcej zyskać – dlatego dla posiadaczy większych kwot przygotowaliśmy możliwość telefonicznego zarezerwowania danego kursu. Rezerwacja taka pozwala „zamrozić” dla danej osoby kurs waluty na nie więcej niż 30 minut od chwili wykonania telefonu. Dłuższa rezerwacja nie jest możliwa z uwagi na dużą dynamikę cen w ofertach hurtowych.

Przypominamy, że płatność za walutę wymienianą w ramach zarezerwowanego wcześniej hurtowego kursu jest możliwa wyłącznie przy użyciu gotówki!

Transakcje ponadprogowe

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.) za transakcję ponadprogową, a zatem wymagającą zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa, uznawana jest każda transakcja finansowa, której równowartość przekracza 15000 EUR i która spełnia jeden z poniższych warunków:

 • jest transakcją gotówkową (czyli wpłatą lub dokonaną wypłatą),
 • jest jedną z czynności notarialnych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
 • jest zakupem lub sprzedażą wartości dewizowych,
 • jest transferem środków pieniężnych (oprócz wyjątków ściśle określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).

Wartość transakcji jest przeliczana w oparciu o średni kurs NBP w dniu jej dokonywania. Co ważne, odnosi się to także do łącznej sumy wielu transakcji dokonanych w ciągu jednego dnia przez daną osobę nawet wtedy, gdy były one wykonane w różnych walutach.

Nasz kantor jest ustawowo zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji zgodności danych Klienta podanych podczas rejestracji z danymi znajdującymi się w jego dokumentach podczas wykonywania transakcji ponadprogowej.

Potrzebne dane do realizacji transakcji ponadprogowych

Osoby fizyczne

 1. Imię i nazwisko
 2. obywatelstwo
 3. adres osoby dokonującej transakcję
 4. numer PESEL lub datę urodzenia lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca
 5. numer paszportu oraz kod kraju
 6. seria i numer dowodu osobistego

Osoby Prawne
Aktualne dane z KRS lub innego dokumentu w którym znajdują się:

 1. nazwa firmy
 2. forma osoby prawnej
 3. siedziba i jej adres
 4. numer NIP
 5. imię i nazwisko oraz PESEL lub data urodzenia osoby która reprezentuje osobę prawną
 6. adres zamieszkania tej osoby oraz seria i nr dowodu osobistego tej osoby

Ochrona danych osobowych podanych do realizacji transakcji ponadprogowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady z kwietnia 2016 r o Ochronie danych Osobowych zwane RODO informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Kantor Wymiany Walut ul. Zgrupowania AK Kampinos 15, 01-943 Warszawa, wpis do rejestru działalności kantorowej nr. 955/2004/16893/2019.

Państwa dane osobiste będą wykorzystywane jedynie w celu przeprowadzenia transakcji wymiany walut i mogą być udostępnione do GIIF, kontroli NBP, oraz uprawnionym instytucjom wymienionym w odpowiednich ustawach. Mają Państwo prawo do wglądu i zmian swoich danych osobowych, które będą przechowywane przez okres 5 lat.